David Evison (GB)

David Evison (DE/GB)

David Evison er kunstner og tidligere professor ved det tyske kunstakademi, Universität der Künste Berlin. Sjælen i hans undervisning og virke er at styrke den klassiske billedhuggerudannelse. Moderne eksperimenterende installationer hviler på en flere tusind år gammel arv af klassisk skulpturforståelse. For at kunne udvide og udfordre mediet må man derfor, ifølge Evison, have historien med sig og mestre det klassiske udtryk.

David Evison interesserer sig for materialernes og mediets grænser og lader disse være hans inspiration. I Evisons egenrådige skulpturer udvises statisk og æstetisk præcision, og hans foretrukne materiale er metal. De diffuse og fordrejede former griber ud i rummet, synes at bevæge sig eller at være i live. Evisons abstrakte skulpturer kan være udfordrende at gå til for betragteren. Men bag de eksperimenterende former ligger en solid klassisk dannelse og en bevidsthed om skulpturens essens. Grænserne bliver for Evison ikke en begrænsning, men en kunstnerisk frisættelse.

David Everson 1

david evison 2

David Evison 3