Michael Kain (DE)

Michael Kain (DE)

micha

Gennem materialitet i sine abstrakte malerier og tegninger skaber den tyske kunstner Michael Kain  flerdimensionale illusioner. I hans værker videreføres traditionen for modernisme. Han har været udstillet i og udenfor Tysklands grænser, herunder Danmark, Storbritannien og Rusland.

Michael Kain (DE) MIKA3

Michael Kain (DE) MIKA7

Michael Kain (DE) MIKA10

Michael Kain (DE) MIKA21

Michael Kain (1949) er en berliner kunstner med fokus på den abstrakte maleri – på trods af sine rødder indenfor den klassiske malertradition. Under sin uddannelse på den tyske Kunstakademi Berlin har hovedvægten også været på den figurative maleri.
Denne tradition -meget tidstypisk for det daværende Østtyskland med farver som grå, sort, hvid brun og lignende bliver betragtet som mere sofistikeret og intellektuelt.
I årene 1981-1985, hvor Kain besøgte Kunstakademiet i Berlin ,har rammebetingelsen i de daværende samfund været præget af struktur og regler.
Som kunstner af denne tid søgte også Kain efter nye udtryk i kunsten og beskæftigede sige mere og mere med abstraktionen. I netop abstraktionen forsøgte mange kunstner at løser sig fra begrænsningen af figurationen og den dermed forventede fortællende beskrivelsesform.
Nutidens maler orientere sig igen mere i retningen af figurationen. Forklaringen kunne måske findes i vores nuværende samfundsstruktur. Vi lever i en meget komplex samfundsstruktur, med en massiv informationsflod, og man kun formode at derfor opstå et fornyet ønske om genkendelige strukturer og figurer der kan forklare vores nuværende realitet.
I sit studio har Kain stadig et udvalg af tidligere værker der tydeliggøre forandringer i sin formsprog. Et tidligere portræt viser hans traditionelle rødder, hvilke han sener forlader og forsøger og frigøre sig fra for at finder hans egen kunstneriske udtryk.

Kains værker indeholder i starten stadig tydlige tegn af genkendelige elementer som buer og geometriske former der dog snart afløses af den fuldstændige abstraktion – ofte i stærke farver. Bilder vi forefinder i hans studio er opbygget af utallige lag af farver og strukturer i tilsyneladende ustrukturerede overflader –tung og materialeintensive billeder der er en innovativ udfordring for beskuern.
Wenn wir Ihn nach der Zukunft in der Kunst fragen antwortet Kain das nur die kommenden Generationen darauf eine Antwort finden können welche Arbeiten als bedeutungsvoll anerkannt werden. Kains Werke wurden in Ausstellungen in Europa und Russland präsentiert und er arbeitet auch weiterhin stetig und konzentriert an der Herausforderung der Abstraktion und ist sich selbst und seinem künstlerischen Ausdruck treu geblieben.
Når vi spørger efter femtidens retning i kunsten svarer Kain at kun eftertiden vil kun afgøre hvilke værker vil have betydning. Kains værker er hovedsaglig vist på udstillinger i Europa og Rusland og han arbejder også i fremtiden stadig og koncentreret med udfordringen i abstraktionen og forbliver dermed sig selv og sin kunstnerisk udtryk tro.