Füredi & van Lieshout (DE/NL)

Füredi & van Lieshout (DE/NL)

Kunstnerduoen Simone Füredi and Luc van Lieshout kreerer innovative digitalt remasterede fotografier, der ved brug af humoristiske fremgangsmåder beskæftiger sig med socialt kritiske temaer.
Sammensætningen af grafik, tekst og fotografi frembringer collager, der leger med og udfordrer konventionelle stereotyper og konforme kulturelle forestillinger om bl.a. ældning, skønhed og markedsværdier.
Ved anvendelse af reklamer og grafiske værktøjer skaber de motiver, der sætter spørgsmålstegn ved vores kulturs overforbrug. Værkerne bliver en påmindelse om den konstante tilførsel af information og reklamernes indflydelse på vores ubevidste værdier og daglige valg.

fueredi_vanlieshout_40plus1

fueredi_vanlieshout_40plus2

fueredi_vanlieshout_ignorance2

fueredi_vanlieshout_ignorance1

About Füredi & van Lieshout (by GHA)

Kunstnerduoen Simone Füredi og Luc van Lieshout kreerer innovative digitale kunstværker, der med en humoristisk tilgang, beskæftiger sig med sociale, kritiske temaer i det moderne samfund. Simone Füredi er af tysk og ungarsk herkomst. Hun voksede op i Berlin, hvor hun studerede på Berlin University of the Arts (UdK Berlin). Luc van Lieshout kommer fra Holland og studerede design på Delft University of Technology i Holland.

De to kunstnere mødte hinanden i 2013 mens de arbejdede på Kunstmuseum Thun i Schweiz.  Her besluttede de sig for at gå sammen som et team. Füredi forklarer, at hun var vant til at skabe kunst alene, men nu hvor de udgjorde et team, lærte hun at acceptere forskellige holdninger og at finde fælles løsninger. Van Lieshout lærte en ny måde at skabe kunst på. Førhen arbejdede han med design-projekter; alt hvad der kunne reproduceres. Sammen begyndte de at skabe unikke kunstværker.

I deres samarbejde implementerer de to forskellige syn på kunst og må derfor nøje overveje, hvad de egentlig ønsker at sige.

Nogen gange er de uenige – dog aldrig om det overordnede koncept. Det er en del af den kunstneriske process at kommunikere, diskutere og løbende holde hinanden underrettet. Én af de ting, som de er enige om er, at motivationen for at skabe kunst aldrig kan begrænses til et dekorationsformål selvom det ikke kan udelukkes, at den til tider sagtens kan være dekorativ.

Social kritik er deres kunstneriske motivation og er en måde hvorpå de kan udtrykke deres tanker angående problemstillinger i samfundet. Inspirationen kommer således fra nuværende, globale begivenheder. Samtidig forklarer de, at de ikke nødvendigvis har svarene på disse problemer, men de stiller spørgsmål – de vil have folk til at reflektere. I deres øjne er samfundet ikke perfekt. Kunstnerduoen ønsker at fremelske tolerance.

Deres kombination af grafik, tekst og fotografi skaber collager, der simultant leger med- og udfordrer konventionelle stereotyper og kulturelle idealer så som ældning, skønhed og markedsværdi. Ved at anvende reklamereferencer og grafiske værktøjer sætter de spørgsmålet om overforbrug på dagsordenen. Deres værker minder os om, at vi skal være opmærksomme på det konstante flow af information og reklamer og disses indflydelse på vores ubevidste valg i dagligdagen og vores værdier. Sidst, men ikke mindst, underst