Carina Jo Sivager (DK)

Carina Jo Sivager (DK)

 Født 1968 – bosat i Danmark. Carina Jo Sivager er uddannet indenfor kunstfotografi på Danmark Designskole og har beskæftiget sig med eksperimenterende fotokunst i 20 år.Fotografiet kan umiddelbart virke som en eksakt virkelighedsgengivelse, hvilket Carina Jo Sivager gør op med i hendes værker. Ved tematisk at arbejde med lagene der er i ens virkelighedsopfattelse undlader hun at lægge en endegyldig tolkningsmulighed ind i værket og invitere beskueren til at fremkalde sine egne erindringer. Da alle har forskellige virkeligheder vil oplevelsen af billedet der bliver beskuet aldrig være den samme for to mennesker. Alle Carina Jo Sivagers billeder behandles digitalt, hvilket tilføjer værkerne en ekstra dimension og malerisk kvalitet og fjerner alle former for dokumentarisme. I og med at hun er en eksperimenterende kunstner prøver hun ting af undervejs i processen og finder på den måde nye udtryksformer der er fascinerende og inspirerende. Ved den digitale bearbejdning af værkerne gøres det muligt for Carina Jo Sivager at fremhæve og nedtone elementer og på den måde skabe lagene der er karakteristisk for hendes værker.  Carina Jo Sivager (fotografi) har markeret sig som repræsentant, for en ny spændende tendens indenfor dansk samtidsfotografi, der inddrager det digitale i den kunstneriske proces.

carina300

Transition 08, 80x80

Carina Jo Sivager