Mission, vision og værdier

Mission
Vores mission er at skabe en kunstnerisk og interkulturel platform, hvor talentfulde, professionelle internationale, nordiske og tyske kunstnere kan mødes og præsentere deres værker for et bredere publikum. Med vores udstillinger, kulturelle projekter, workshops og lignende begivenheder sigter vi på at skabe et netværk, der kan opretholde og udvide dialogen mellem kunstnerne, har impatiere på det nuværende samfund og øge bevidstheden og interessen hos både det kunstneriske og det uprøvede publikum.
Vi vil gerne udfordre opfattelsen af hvad kunst kan!

Vision
Vores formål er løbende at gøre nordisk og tysk kunst med tværkulturelle udstillingsprojekter mere tilgængelig, nærværende og tydelig for offentligheden. Målet om at udbygge den kunstneriske og sociale platform kommer til udtryk i vores engagement i at møde kunsten i øjenhøjde hvormed vi inviterer de besøgende til at gøre det samme.
Vores vision er at opbygge et uafhængigt udstillingssted, hvor der jævnligt bliver afholdt workshops og arrangementer, der styrker den kulturelle platform. Derudover vil vi gerne give kunstnere rum til at arbejde med deres kunst. Således kan vi tilbyde kunstnere et ophold på vores residency på Lolland, der ydermere giver lokalbefolkningen mulighed for at møde internationale kunstnere i deres nærområde. Vi vil gerne skabe opmærksomhed omkring bl. a. den fremragende nordiske og tyske originale kunst såvel som de fantastiske internationale grafiske værker, som er til rådighed i galleriet. Vores grafiksamling er stadigt voksende, og rummer p.t. over 400 værker, så du vil altid kunne finde et bredt og varieret kunstudvalg i Galleri Heike Arndt DK.

Værdier
Hos Galleri Heike Arndt DK arbejder vi ud fra et fælles sæt af etiske værdier, som fungerer som basis for den daglige rutine i galleriet. Vi bruger alle vores ressourcer på at forbedre, introducere og gøre kunst og kultur mere tilgængelig, fordi vi anser det for at være en af de hovedsalige kreative styrker, der udfordrer samfundet.
Vi tror på, at vores galleri er en stor bidragyder i arbejdet med at introducere den kulturelle identitet og de forskellige kunstneriske profiler. Vi ønsker at skabe en tværkulturel forståelse med kunsten som katalysator – ved hjælp af kunst introducerer vi nye måder at skabe forståelse mellem mennesker med forskellige baggrunde. Vi har brugt år på at bygge interkulturelle broer i samfundet, baseret på empati og det menneskesyn, der ofte ses i de nordiske samfund. Vores værdier kan dækkes af følgende ord:
• Kvalitetsbevidsthed
• Seriøsitet
• Professionelt engagement
• Socialt ansvar
• Resultatorienteret
• Empati
• International viden og erfaring
• Humanistisk orientering