Andrea Riba (DE/CL)

Andrea Riba (DE/CL)

I sin animation “Alien Garden” søger Riba efter vores identitet som mennesker. Hendes figurative kunstneriske sprog har klare referencer til forskellige kulturers mytologi og deres indre rum. Med en narrativ og legende tilgang stiller hun spørgsmålstegn ved vores erkendelser og handlinger i retning af en mere bæredygtig livsstil.

Andrea Riba (DE/CL)