Andrej Konopek (RS) – DK


ANDREJ KONOPEK (RS)

Konopeks fortryllende mixed media-værker emmer af drama og bevægelse, frembragt af brugen af kontrasterende teknikker og tilstedeværelsen af umiddelbart isolerede, selvberoende bizarre skabninger.

Inspireret af kunstnerens personlige introspektive udforskning af underbevidstheden skaber Konopek en fortryllet verden, hvor virkelighed og drømme går i dialog. Denne dialog frembringer den serbiske kunstner i høj grad gennem brug af blandede medier og kombinationen af ​​dynamiske, forvrængede væsener tegnet i sort blæk med abstrakte luftige penselstrøg og lyse farver.

Et fællestræk ved Konopeks kunstværker er stærk fornemmelse for dynamik opnået gennem kombinationen af ​​forskellige elementer: De anvendte lagdelte og blandede teknikker forbinder værkernes forskellige gennem en følelse af harmonisk bevægelse.

Denne bevægelse formidles desuden af Konopeks figurative emner, idet kunstneren arbejder mod en abstraktionsproces, der har til formål at reducere blæklinjerne for for derigennem at forstærke deres rumlige dynamik.

Andrej Konopek

En sådan følelse af bevægelse udtrykkes yderligere af de langstrakte lemmer, der kendetegner hans skabninger – en karakteristisk anatomi, der for Konopek bliver en legemliggørelsen af ​​mentale processer. Formernes synes således endda at minde om hjernens neuroner, der med deres nervefibre og udgreninger antager lignende former. Derudover kan deres metamorfe karakter og deres tilsyneladende usammenhængende tilstedeværelse tolkes som visualisering af en bevidsthedsstrøm. Konopek skaber således kunstværker, der i deres potenserede fornemmelse for bevægelse og drama resonerer med den barokke kunst, idet de udforsker øjeblikke af opdagelse og katarsis i den menneskelige psyke. Deres følelsesmæssige kompleksitet er stadig modvejet af tilstedeværelsen af ​​lyse farver, der formidler en fælles følelse af vitalitet i hans kunst. Med cyklussens titel Around the Fire retter Konopeks kritik sig mod fremmedgørelsen af ​​det moderne samfund og sammenstiller det med gamle samfund og fællesskaber, der samledes om bålet. 

Se flere arbejder i vores webshop  >>

                                       Poem About Wishes                                                                 Around Fire: All of Weight