Anne Louise Blicher (DK) – DK


ANNE LOUISE BLICHER (DK)

Anne Louise Blicher arbejder med oliemalerier og – grafiske tryk for at skabe figurative og konceptuelle kunstværker, der udforsker spørgsmål i forbindelse med klimaændringer.

Det gør hun ved at udfordre den maleriske tradition for landskabsmalerier, hvor ørkenen er repræsenteret uforurenet af menneskelig tilstedeværelse. I traditionelle landskaber holdes seerne uden for rammen, da deres funktion er kontemplatorer af det sublime udtrykt af naturen. Blicher kritiserer dette synspunkt, da der i lyset af klimakrisen ikke længere er en sondring mellem menneskeligt og ikke-menneskeligt rum.

Hun reflekterer således over, hvordan man fanger det sublime i et forskudt miljø. Blicher undergraver det statiske postkort, idylliske naturbilled ved at repræsentere det som sansede landskaber. I hendes skildringer er naturen en kompleks økologi af dynamiske dele, der interagerer med deres omgivelser. Denne alternative repræsentation af naturen vises i Blichers værker og tager form i steder, hvor hun undersøger naturlige omgivelser og deres teksturer, topografiske og tektoniske kvaliteter.

Anne Louise Blicher

Hendes kunstværker undergraver de traditionelle landskaber ved at erstatte store horisonter, der fremkalder det sublime til nærmere undersøgelser. Dette skift udvides også ved at vende den horisontale og vertikale dimension på lærredet, som normalt er forbundet med denne specifikke genre. I sine seneste kunstværker udfoldes hendes stedspecifikke undersøgelser mellem abstraktion og repræsentation som realistiske naturelementer samlet i mønstre af fraktaler og lysreflektioner. I disse serier henviser hun til kulturer, der bruger geometriske former for at udtrykke en sensorisk manifestation. Geometri i hendes kunstværker er således en sensorisk symbolik af stedspecifikke videnskabelige notationer (temperaturer, smag, lyde, lugt og taktilitet). Denne interesse for en kropslig oplevelse af landskaber førte hende til at teste skulpturelle genstande, der støber organiske former og genstande.

Blichers kunstværker spænder over andre discipliner, såsom grafisk kunst.

 

See more works in our webshop >>

                Natural Fashion Explorer                                                               Human Nature