Birgit Herzberg-Jochum (DE)

BIRGIT HERZBERG – JOCHUM (DE)
Text skrevet af GHA

Birgit Herzberg-Jochum fortryller os med sine delikate, mellemstore mixed-media-kunstværker på runde rammer, der kombinerer forskellige teknikker på gennemsigtige baggrunde.

Med Kompositioner af ætsninger, akrylfarver og collager skildrer hun hjemlige rum, der er steder til fordybelse og intimitet.

Hun eksperimenterer med teksturer og visualiseringer og udviser en usædvanlig spontanitet i sin brug af materialer.

Kunstneren overskrider ubesværet rammens grænser og åbner beskuerens øje for den høje grad af intimitet, der kendetegner hendes malerier.

Med dristige streger, collager og varierede mønstre præsenterer hun beskueren for sine scenarier fyldt med huslige genstande som planter, gardiner, net og ejendommelige tapeter.

Birgit Herzberg – Jochum 

Disse mange forskellige elementer kombineres i lag, så værkernes atmosfærer næsten virker tredimensionelle.
Stilheden her er varm, indtagende og tiltalende for sindet.
De falmede beboere i disse møblerede rum nyder åbent den indre stilhed: vist bagfra bydes publikumet ind som gæster og deltagere.

 

See more works in our webshop >>

Lost and Found 4                                                       In my garden 2