Blaze Cyan (UK)

Blaze Cyan (UK)
Text/Translation GHA

Blaze Cyans ætsninger og akvatinter viser hendes fascination af den mystiske natur af gamle træer og skove.  

Hendes raderinger skildrer dem i et hårdt lys ved hjælp af en stærk sort/hvid-kontrast, mens hun fremhæver deres eksistens, der normalt forbliver ubemærket og tages for givet af mennesker. Cyans værker udtrykker hendes tiltrækning til den mystiske og antropomorfe natur og skovområder.   

Blaze’s arbejde begynder med en udforskning af landskabet, hvor timevis af vandring og stille observation går forud for alle hendes værker. Processen består af indsamling af taktile oplysninger, viden om teksturer og forståelse af lysets kvalitet og betydning samt indsamling af minder.

Blaze Cyan

Cyans grafiske værker præsenterer træerne i et hårdt lys med brug af kraftig sort/hvid-kontrast, der gør himlen og jorden til en overvejende hvid baggrund. Denne monokromatiske tilgang kan virke grotesk, men skaber samtidig en smuk og fascinerende atmosfære. Samtidig fremhæver hun de omhyggeligt udformede detaljer i træernes snoede stammer det hellige og visdom fulde i de århundrede gamle træer, som mennesker har bevaret siden oldtiden.

More works you find here>>>>>

                   The General (West)                               Complicated Life