Chris Lawry (AU)

Chris Lawry (AU)

Den australske kunstner Chris Lawrys linoleumsudskæringer viser gamle katedraler i gotisk stil. Den klassiske arkitektur er præget af stærke kontraster, der forstærker den overordnede højtidelighed. Hendes hovedemner er katedraler i gotisk stil, som er perfekte elementer for hendes kunstneriske udforskning på grund af den spektakulære mængde af detaljer, der kan analyseres og forfines omhyggeligt.

Et tilbagevendende element er rosenvinduet, som er en klassisk dekorativ figur i gotiske katedraler. Lawry bruger linoleumsudskæringer på samme måde, som besøgende ville bruge deres kameraer til at indfange disse scenarier. Præsentationen viser ikke hele emnet, men kun dele af det, da det synes næsten umuligt at dække et emne som dette uden at miste alle elementer. Den arkitektoniske struktur er her sat i fokus, hvilket resulterer i et zoom ind på omhyggeligt udførte detaljer i det valgte emne.

Chris Lawry (AU)

Disse facader er særligt beriget, ikke kun med hensyn til de arkitektoniske komponenter, der er realistisk indfanget, men også i forhold til den måde, hvorpå kunstneren præsenterer lyset. Den stærke kontrast mellem lys og skygge forstærker alvoren i hendes værker.

Se flere arbejder i vores webshop arkiv >>

                 Notre Dame after the Fire; 3                                    Notre Dame after the Fire; 4