Christiaan Diedericks (ZA)

CHRISTIAAN DIEDERICKS (ZA)
Text written by GHA

Diedericks’ sort-hvide koldnålsraderinger viser suggestive, figurative kompositioner, der klart adresserer udfordringerne i dagens samfund. De afbildede personer, for det meste mænd, viser al deres vrede og oprør gennem deres udtryk og gestikulationer. Det underliggende hovedtema synes at være protagonisterness krav om at leve i en sundere verden.

Den sydafrikanske kunstners valg af ikke at bruge farver, men at foretrække sort/hvid, synes at forstærke emnets alvor. Trykkene synes at præsentere en fortolkning af livet i en sort-hvid verden uden social retfærdighed og uden mulighed for forbedringer.

Beskueren præsenteres for en kombination af meget detaljerede elementer, intense skygger og stærk ekspressivitet, hvilket skaber en stærk følelse af ubehag og det presserende voksende håb om social opvågnen.

Christiaan Diedericks

Kontrasterende elementer som f.eks. en mands vrede, der konfronteres med en sommerfugls lethed og renhed, der er født ud af hans skrig, understreger følelsen af et ensomt oprør.Andre figurer, der er nedsænket i et dekadent og giftigt miljø, søger lindring ved at indånde ren luft fra en sky.

Diedericks’ værker er en tydelig henvisning til de problemer, der plager det moderne samfund. Hans direkte og dynamiske fremstilling af samfundskritik fanger beskuerens opmærksomhed.

See more works in our webshop >>

                                Metamorphosis                                          Oasis