DeDe Handon (US) – DK


DeDe HANDON (US)

Handons abstrakte collager er kendetegnet ved kontrasterende farver, flydende linjer og betagende spændinger, hvis dynamik forstærkes af det negative rums nærvær.

Karakteriseret ved kontrastfarver og negative rum fremstår Handons abstrakte collager som fragmenterede rum rige på flydende bevægelser. Hendes tilgang til collagen er unik, da de fleste af hendes kunstværker, der anvender denne teknik, er kendetegnet ved opdelingen i firkanter skabt ud fra gen-sammensætingen af et oprindeligt billede.

De geometriske sektioner af hendes kunstværker minder til dels om tegneseriers forløb. Således tilbyder hendes collager forskellige fortolkninger, da værkernes forskellige sektioner kan læses i en løbende sekvens eller betragtes samtidigt som en helhed.

Den første fortolkning anspores af det faktum, at de forskellige sektioner har en tendens til at repræsentere forskellige emner; men forekommer samtidigt forbundet via fælles figurative elementer, de harmoniske farvepaletter og de forenende kulsorte baggrunde. Disse tilgange giver indtryk af, at Handons collager repræsenterer en narrativ sekvens eller en række forstørrelser af et på en eller anden måde gennemgående tema.

DeDe Handon

Det lagdelte billede og fornemmelse af et større motiv skabes af beskueren, idet den kombinerer de fragmenterede dele i Handons værker – dog gennem beskuerens eget blik. På den anden side harmoniserer de mange tilsyneladende udskårne og genindsatte dele, hvilket giver indtryk af, at Handons collager repræsenterer abstrakte homogene emner, der er lettere at observere som en helhed trods den modulære adskillelse. Begge tilgange formidler en betagende fornemmelse af bevægelse, som beskuerens rastløse øjne følger, opfordret til at søge deres egne originale forbindelser. Den flydende overgang fra det specifikke til det generelle forstærkes af den dristige tilstedeværelse af negative sorte rum, på baggrund af hvilke avisudklippene træder frem. I sit arbejde med fragmentering og enhed, skaber Handon på den vis modulære kunstværker – unikke som følge af den kalejdoskopiske rigdom, der stammer fra den slagkraftige æstetik i de enkelte sektioner såvel som den fortryllende effekt af helheden

Se flere arbejder i vores webshop  >>

                                                Aturme                                                                                    Cluster Sphere