Enrique Guadarrama Solis (MX)

Enrique Guadarrama Solis (MX)

Solis’ akvatinter konfronterer mønstre og farver med digitale strukturerr. Han arbejder med digitaliserede billedets udtryk og omsætter dette ved hjælp af en klassisk grafisk teknik, hvilket får dem til at fremstå delikate og blødere.

Hvert tryk har sit eget specifikke farvemønster. De små firkanter, som værkerne består af, synes at danne mønstre, som beskueren kan se som billeder. Disse motiver vil hypnotisere beskueren. Solis beskriver sit arbejde som værende centreret “omkring grafiske processer og krydsfeltet mellem analogt og digitalt, der omdefinerer traditionens og håndværkets rolle i vores nutid” (2019). For ham er grafik et medie, “der engagerer sig i virkeligheden gennem begreber som appropriation, reproduktion og serialitet” (2019).

Enrique Guadarrama Solis (MX)

Hans værker, der er vist på vores 2019 Mini Maxi Print Berlin-udstilling, udfordrer moderne teknologiske billeder. Hvor grafik tidligere var den eneste måde at fremstille reproducerbare billeder på, kan disse nu produceres massivt ved hjælp af nye instrumenter. Reproducerbare billeder er nu meget lettere tilgængelige og skabes gennem teknologi, hvilket muligvis devaluerer den gamle, arbejdskrævende teknik med grafik. Nutidens form for teknologiske billeder skabes gennem pixels og CMYK-fire-farve-modellen, der anvendes til at skabe og reproducere billeder på en computerskærm (Enrique Guadarrama Solis, 2019). Solis engagerer sig både i traditionel grafik og i nutidens nye version ved at krydse traditionel trykfremstilling, pixelerede strukturer og CMYK-farvemodellen i sine tryk. Han omdanner pixels til elementer ved hjælp af raster i ætsning og aquatint. Han efterligner CMYK-modellen manuelt ved at overlappe forskellige plader og farver på et enkelt papir. Dette resulterer i abstrakte værker, der “åbner op for rum for visuel kontemplation som et alternativ til umiddelbarhed og ukontrolleret reproduktion, der bestemmer den visuelle kultur i dag” (Enrique Guadarrama Solis, 2019).

Flere værker findes her>>>>>>>

Espectro Visible XVII                                                                        Espectro Visible I