September 2011 DE

German – Danish exhibition

7.9.2011 – 15.10.2011
Henry Stöcker (DE) & Carina Jo Sivager (DK)

 

Carina Jo Sivager (DK)
I sine fotografier arbejder den anerkendte danske kunstfotograf Carina Jo Sivager med spændingsfeltet mellem sort og hvid. Værkerne danner et næsten introvert drømmeland, hvori grænserne mellem fantasi og virkelighed udviskes. Beskueren overlades herved til sine egne erindringer og forestillinger. Sivager har markeret sig som repræsentant for en ny spændende tendens indenfor dansk samtidsfotografi, der inddrager digital billedbehandling i den kunstneriske proces.

Carina Jo Sivager (DK)

 

Henry Stöcker (DE)
Billedhuggeren Henry Stöcker blev født i Bergen på øen Rügen i Tyskland. Han begyndte at studere biologi i Rostock, som han supplerede med kunststudier i den by, der også blev hans fremtidige hjem, nemlig Berlin. Som billedhugger og uddannet biolog består hans værker hovedsageligt af materialer som beton, gips, metal, tråd og voks. Værkerne tager udgangspunkt i en dialog mellem den organiske form og det kunstneriske udtryk, så vi konstant leder i troen på at kunne genkende noget. Stöckers kunst afspejler hans interesse for at omforme imaginære perspektiver.

Henry Stöcker (DE)

  Stöckers fortrukken materialer er hovedsageligt beton, gips, metal, ledninger og voks. Det forudgående omfattende skitsemateriale –  i form af fuldendte filigran-tegninger – agerer forlæg for udarbejdelsen af skulpturerne men ligeledes selvstændige tegninger. Det er netop disse omstændigheder for transformation og forandring i perceptionen, som afspejles i Stöckers værker. Med deres imiterende modus og synsbedrageriske leg udstråler de både humor og glæde samt igangsætter en lang række forestillinger og associationer i beskuerens bevidsthed. Det er altså med et direkte og legende sprog, at Stöcker inviterer beskueren til at opleve en verden fuld af fantasi. Læs mere om kunstneren her