Ian Liddle (UK) – DK


IAN LIDDLE (UK)

Den britiske maler og grafiker Ian Liddle skaber farverige dynamiske kunstværker karakteriseret ved en næsten abstrakt skildringsmetode. Ved at kombinere teknikker komponerer han lagdelte billeder med kompleks betydning.

Liddle er en multi kunstner, hvis værker med ​​livlige farver skaber figurative flerlagsmalerier. Ved første øjekast kan hans kunstværker forekomme kaotiske på grund af deres visuelle intensitet. Liddle opnår denne effekt ved at bruge ikke-naturalistiske farver og ekspressive streger, ofte lagvis i modsatte retninger.

Disse teknikker skaber en følelse af dissonans og bevægelse, der bidrager til den dynamiske effekt af Liddles kunst. Motiverne i hans kunstværker stammer fra komplicerede farver og mønstre som brudte og forvrængede billeder sammensat af overlappende elementer.

Ian Liddle

Da konturerne af Liddles figurative emner er udfordrende at definere, bliver beskuerne presset til at se nøje efter og at opdage mangfoldigheden af ​​underliggende figurer og betydninger i hvert kunstværk. Idet Liddles kunst afsløres for den tålmodige observatør, kommer makabre elementer ofte ud af hans malerier; kranier, for eksempel, har en tendens til at være et tilbagevendende motiv i hans kunst.

Desuden opnår Liddle et generelt foruroligende indtryk ved at fordreje konturerne af de figurative elementer og ved at bruge ikke-naturalistiske farver. Derfor forekommer hans kunstværker grotesk og kan i visse tilfælde fortolkes som dystopisk realitet på grund af tilstedeværelsen af ​​popkultur og politiske referencer. Hans grafiske værker har især en tendens til at være åbenlyst politiske, idet han udforsker temaer, der er forbundet med forbrugerisme og tingsliggørelse af mennesker.

Oversaturering af farver, teknikker og emner i hvert stykke skaber en spændende rejse for publikumet. Seerne står over for komplekse flerlags kunstværker, hvis summende dynamiske indtryk er opvejet af deres meget æstetiske brug af farver.

Liddles værker spænder over en lang række discipliner inklusive collage, en teknik, der egner sig især godt til fremstilling af ​​flerlagsbilleder.

See more works in our webshop >>

                     American Noise                                                  Doll