Isis Gasparini (BR)


Isis Gasparini (BR)

Videokunstneren Isis Gasparini eksperimenterer med dimensionerne af tid og sted i sine værker. Hun udforsker bevægelse, krop og lys og kombinerer forskellige medier som performance og video.  

Gasparinis fokus på koreografiske og arkitektoniske elementer gør det muligt for hende at skildre enigmatiske scenerier i sine videoer. Atmosfæriske landskaber med mørke farver eller hurtige kropsbevægelser indfanges og fremhæver styrken i det specifikke øjeblik og landskab. 

I hendes meget dystre og dramatiske “Red”-serie skaber polariteten af farverne et dybt og æterisk miljø ved at dokumentere den røde himmel, mørke træer og hvid sne. Det langsommere tempo ved brug af slowmotion giver beskueren tid til at reflektere og også lade sig opsluge af det bevægelige landskab.

Isis Gasparini

Synkront understreges videoens hurtige tempo af de hurtigt forbipasserende gadelygter, der efterlader skarpe lysglimt. De bevægelige billeder forekommer næsten identiske og gentagelige, hvilket skaber et vedvarende hypnotiserende motiv. Gasparinis videoer er baseret på hurtig bevægelse, hvor intet står stille, og hvor alting samtidig er en konstant gentagelse af sig selv.

Se flere arbejder i vores webshop arkiv >> 

Visit Isis Gasparini’s video webpage >>

                                                  Red                                                                                                            Red