John Court (GB)


John Court (GB)

John Court blev født i 1969 i Bromley, i grevskabet Kent i England. Han blev uddannet fra Camberwell School of Art i London i 1994 og fra Norwich School of Art and Design i 1997 med en 1. klasses æresgrad i skulptur.

Han har boet i Tornio, Finland, siden 1997. Court er en kunstner, der arbejder med permanente performances. Tid er et af de vigtigste elementer i hans arbejde. Ofte optræder han i 8 timer, hvilket svarer til længden af en arbejdsdag. Andre gange optræder han under en hel begivenhed eller i åbningstiden for det specifikke sted (museum, institution), hvor begivenheden finder sted, på hver enkelt dag.

John Court (GB)

På det seneste har han været interesseret i at lade de genstande og materialer, han bruger i sine forestillinger, bestemme varigheden af hans arbejde. Han betragter ikke sine forestillinger som soloværker, da elementet af samarbejde er indbygget i dem, hvad enten det er gennem hans engagement med kuratorer, arrangører, kunstnere, seere, objekter, rum og tid. Court’s værker reagerer på stedet, og ofte skaber den kontinuerlige, gentagne handling en rytme, der løber parallelt med stedets rytme. I alle hans værker er han grundlæggende optaget af at tegne eller skrive, da tegning forbinder linje, bevægelse, rum og tid.

Visit our webshop  >>

          Monotyp                                               Monotyps