Lillian Presthus (NO)


LILLIAN PRESTHUS (NO)

Billedkunstner Lilian Presthus implementerer norsk tekstilornamentik i sine værker. Udgangspunktet for hendes malerier er særdeles personligt: brugen af gamle familiefotografier og ikke mindst mønstrene fra den norske tekstiltradition trækker klare linjer til hendes eget ophav.

Hun kommer nemlig fra et af de førende områder inden for norsk tekstilindustri, Ytra Arna, som ligger uden for Bergen.

Hun indarbejder det traditionelle norske håndværk i sine værker og løfter den typiske ornamentik til et nutidigt og universelt udtryk. Hun, så at sige, destruerer den originale harmoni for efterfølgende at genskabe den i en modificeret form af ny betydning, orden og balance: ukendte ansigter transformeres til fortrolige bekendtskaber og norske mønstre bliver til et universelt kunstnerisk udtryk.

[/one_fourth]

Lillian Presthus

Den dekonstruerende teknik samt pallettens vekslen mellem mættet farvekoncentrat og pastel giver Presthus’ malerier et følsomt og iøjefaldende udtryk. Men til trods for motivernes klassiske formsprog og den traditionelle måde at skildre sin hjemstavn på, besidder malerierne et moderne anstrøg.

Mønstrene fungerer nemlig både som dynamiske og abstrakte strukturer men også som en leg med maleriets umiddelbare todimensionalitet.På den måde fortsætter Presthus den modernistiske tradition og dennes søgen efter maleriets muligheder og begrænsninger – absolut seværdig.

 

Visit our webshop>>>>>

                                          Woven                                                                               Das Kleid mit der Krawatte.