Mykhailo Drimaylo (UA)

Mykhailo Drimaylo (UA)

Mykhailo Drimaylos farverige raderinger præsenterer ejendommelige kompositioner, der udforsker isolation og sætter spørgsmålstegn ved vores position og interaktion med vores omgivelser.

Hans værker minder om illustrationer til eventyr, da de er levende, fulde af indhold og viser både mennesker og dyr. Hans værker forbløffer beskueren med en fængslende historie. 

Drimaylo implementerer en dobbelt fortælling, som gør det muligt for kunstneren at berøre isolation og udforske vores rolle i verden. Hans historier er centreret omkring figurer, der cykler, fisker eller står ved vinduet. Disse fortællinger er adskilt fra baggrunden med enten en hvid cirkulær eller firkantet ramme. Uden for denne ramme synes livet at forløbe fredeligt og roligt.

Mykhailo Drimaylo (UA)

Udforskning af fremmedgørelse og isolation er det store tema i Drimaylos værker. Næsten i hvert kunstværk kan vi se en person, der er adskilt fra den ydre verden af en klart defineret ramme. Dette synes dog ikke at udgøre et problem, da de farver, som kunstneren anvender, er meget behagelige. Ud over isolation undersøger Drimaylo vores relationer i vores samfund og til det, der omgiver os, og inviterer beskueren til at undersøge disse interaktioner i sine værker.

Se flere arbejder i vores webshop arkiv >>

    Geographical Isolation                                          Self Isolation Berlin