David Evison (GB) – DK


DAVID EVISON (GB)

Påvirket af klassisk kunst stræber David Evison efter teknisk mestring, proportional balance og sublim udtryk. Han anvender disse idealer til sin samtidige, eksperimentelle praksis.

David Evison er en billedhugger, der studerede ved St. Martin i 60’erne. Da hans forældre var britiske missionærer, tilbragte han en stor del af sit liv med at rejse mellem Kina og Storbritannien. Evison blev undervist flere steder over hele verden, inklusive USA, Australien og Storbritannien. I de senere år fastholdt han endda et studie i Beijing, som han pendlede til fra sit hjem i Berlin.

Kernen i hans kunstneriske arbejde er at følge traditionen for klassisk skulptur. Moderne eksperimentelle installationer hviler på en over 2000 år gammel arv fra klassisk forståelse af skulptur.

David Evison

For at kunne udvide og udfordre medierne er det ifølge Evison nødvendigt at være fortrolig med historien og mestre de klassiske udtryk. David Evison er interesseret i grænserne for materialerne og mediet og lader disse inspirere ham. Metal er hans foretrukne materiale, og Evison viser statisk og æstetisk præcision, i sine værker.

De diffuse og snoede former når ud i rummet og ser ud til at bevæge sig, næsten som om de var i live. Det kan være udfordrende for beskueren at nærme sig Evisons abstrakte skulptur. Men bag de eksperimentelle former ligger en bevidsthed om selve skulpturen – baseret på en klassisk definition. For Evison er grænser ikke en begrænsning. De bliver en kunstnerisk befrielse.

See more works in our webshop soon >>                                 

                           Sternal 1                                                                       Warm Chiffon 3