Ole Tersløse (DK)

Ole Tersløse (DK)

Ole Tersløse (DK) er billedkunstner og dimitterede fra Det Danske Kongelige Kunstakademi i 2000, hvorefter hans værker gradvist bevægede sig mod den digitale kunst.

Selvom hans værker umiddelbart minder om fotografier bruger Tersløse aldrig fotografiet som udgangsmateriale, i stedet realiserer han hvert værk digitalt i en proces, der minder om at male traditionelt –i stedet for pensler bruger han digitale værktøjer. Ofte begynder han forarbejdet til sine værker med skitser og tegninger for at definere kompositionen af værkerne – ganske traditionelt. Brugen af computerteknik åbner en uendelig verden af billedkompositioner, der netop kan genfindes i hans til tider absurde billedunivers, hvor han konstruerer og genfortolker verden med humor, poesi og galskab. De nøje gennemtænkte kompositioner efterlader ikke i tvivl om, at billedet er ”arrangeret” med stor overvejelse.

Ole Tersløse (DK)

 

Ole Tersløse ser sine værker som en modreaktion til myten om fotografiet og ideen om dets krav på troværdighed ved at repræsentere realiteten og fotografiets tillagte postulat om kun at konfrontere beskuerne med et sandfærdigt verdensbillede. I sine kraftfulde værker undersøger han realistiskvirkende situationer. Symboler, myter og kombinationen af realistiske og artificielle elementer i hans kunst er signifikant for hans surreale udtryk.

Ved at placere sine værker i grænselandet mellem fotografiet og maleriet muliggør Tersløse ligeledes implementationen af forskellige stilarter fra perioder i kunsthistorien. Ifølge Tersløses filosofi findes der ingen stilart, der repræsenterer den endegyldige sandhed om verden og dermed åbnes muligheden for at bevæge sig igennem tider og stilarter i sine værker.

Ved at eksaminere de ambivalente situationer præsenteret i Tersløses arbejde er beskueren inviteret til at udforske og dvæle i dette parallelunivers samt forhåbentlig fortabe sig – mellem rum, drøm og realitet.

Visit our Webshop >>

                           work1                                                      work2