Pekka&Teija Isorattya (FI)


PEKKA & TEIJA ISORATTYA (FI)

Utraditionelle materialer bliver bragt til live og i bevægelse hos de nordfinske kunstnere Pekka og Teija Isorättyäs installationer.

Mulighederne i materialer og temaer er næsten endeløse, når de to tager dem under behandling, og der leges med grænserne mellem det virkelige og det uvirkelige.

Gennem deres teknisk, overraskende værkskonstruktioner sættes menneskelig adfærd på eksperimenterende og humoristisk vis på dagsordenen.

 

   Pekka & Teija Isorattya

Visit our webshop>>>>

                                          Isorättyä 3                                                                                  Isorättyä 1