Sabina Grzimek (DE)


SABINA GRZIMEK (DE)

Kunstneren Sabina Grzimek har sine rødder i den klassiske skulptur og arbejder i stigende grad med grafik. I sine værker beskæftiger hun sig ofte med eksistentielle spørgsmål, men også med offentlige og private personligheder.

Sabina Grzimek blev, efter et praktisk år på Meissen porcelænfabrik (1961 – 1962), uddannet som billedhugger på kunstakademiet i Berlin – Weissensee (1967). Efter endt uddannelse valgte hun at arbejde ligeledes med maleri og grafik – hun jævnlig vender tilbage til.
Hun har skabt et stort antal skulpturer i henholdsvis bronze, gips, ler og terrakotta som har været præsenteret på adskillelige udstillinger rundt omkring i verden.

Samtidig er et antal af hendes værker blevet  placeret offentlige steder rundt omkring i Berlin, blandt andet ved Garnisons kirke i Berlin Mitte, hvor en skulptur er blevet rejst i anledning af hendes 70 års fødselsdag.

Sabina Grzimek

Sabina Grzimek (1942), arbejder med forskellige kunstneriske medier, heriblandt skulpturer, malerier og grafikker. Hun lader sig inspirere af sine omgivelser og personlige erfaringer.

Begreberne figurativisme og realisme dækker ikke over Grzimeks kunstneriske udtryk, da hun er mere fanget af at fremhæve det skjulte og uhåndgribelige i sin kunst. Dette er også grunden til, at hun ikke er interesseret i at vise den ydre skønhed og forklarer samtidig hvorfor, hendes værker ofte syner ufærdige.

See more works in our webshop >>

                                          SAGR14                                                                                       Peter