Winni Schaak (DE)


Winni Schaak (DE)

Lige kanter, spændende buer, buede og flade overflader kendetegner Winni Schaaks minimalistiske kroppe.

To-dimensional tre-dimensionalitet

Hans former er klare og afbalancerede. Dels minder de om bygninger, dels om væsener. Winni Schaaks små såvel som monumentale svejste konstruktioner fremstår kraftfulde og lette på samme tid, på trods af deres tunge materiale: bronze eller rustfrit stål, men mest det vejrbestandige cortenstål. Dets finporede, rustne overflade har en varm og levende aura.

Winni Schaak (DE)

Hovedkassernes kubiske former får en enorm kompleksitet gennem bøjninger, drejninger og gennembrud. Hver ramme overrasker beskueren med uventede udsigter. Kroppene irriterer, kan ikke forklares. Horisontale og vertikale lige linjer forekommer ikke, i stedet er hovedkassernes linjer og overflader skråt ud af den rette vinkel, som i serien Perspektiv und Spalt. Winni Schaak leger med perspektivet, får sine rumlige kroppe til at fremstå som overflader – og opnår derved en todimensional tredimensionalitet.

(Text Cornelia Wichtendahl ,Translation GHA)

Visit our webshop  >>

320Durchbruch im linken Flügel IV                                               320Wellenlauf 2