A. Barry Rosenlund (US) – DK


A. BARRY ROSENLUND (US)

I Rosenlunds stillebener indfanges moderne scenarier af det klassiske maleri. Kunstneren bruger de flamske mestres stil til at æstetisere urolige, næsten banale aktuelle tableauer.

A. Barry Rosenlunds stilleben kombinerer de klassiske maleri med moderne emner. Et stilleben er et kunstværk, der skildrer livløse emner. De flamske mestre havde i det 14. og 15. århundrede en stor produktion af bemærkelsesværdige stilleben, især interessant for repræsentationen af ​​de mindste detaljer.

Rosenlunds oliemalerier minder om de flamske mesters stilleben og viser, at kunstneren sandsynligvis var mere inspireret af deres maleteknik end af deres emner. Rosenlund bringer stilleben til nutiden og skildrer scener fra den aktuelle tid.

Hendes stilleben viser computere og andre elektroniske enheder, sodavand, snacks og lignende ,der antyder internet-æraen og og generelt præsenterer urolige scenarier, der ofte indeholder eksplicitte og urolige erotiske og seksuelle referencer.

A. Barry Rosenlund

Seeren bliver en voyeur, ind til nogens almindelige liv,ement,og har mulighed for at observere de mest private øjeblikke. Seerenes / voyeurens tilstedeværelse er et nøgleelement og lukker den narrative cirkel af Rosenlunds malerier.

Se flere arbejder i vores webshop  >>

                                    Monitor Kinbakubi                                                                                        Logo