Aric Russom (US)

ARIC RUSSOM (US)
Text written by GHA

Den amerikanske kunstner Aric Russom skaber i sine linolsnit glimt af bystrukturer med stærke farver og streger. Den næsten uendelige række af vinduer fungerer som et redskab til at udforske forholdet mellem det indre og det ydre. 

Russoms interesse for bygninger udspringer af tanken om, hvordan mennesker interagerer med de forskellige typer arkitektoniske strukturer enten i urbane eller isolerede omgivelser. Russoms reducerende linolsnit viser også den uendelige bredde af himlens farvetone, der reflekteres på vinduesglassene.

Russom behandler industribygningerne som relikvier, som noget, der minder beskuerne om deres fortid og glemte historier eller historier, der skal opdages. For Russom er det at stå foran et vindue en kompleks visuel oplevelse: kunstneren kan se ind i glasset og iagttage skjulte steder, og i refleksionerne kan han blive fanget af rummenes inddeling.

Aric Russom (US)

See more works in our webshop >>

Alone Tonight?                                         Polymer Science