Carina Jo Sivager (DK)

Carina Jo Sivager (DK)

Født 1968 – bosat i Danmark. Carina Jo Sivager er uddannet indenfor kunstfotografi på Danmark Designskole og har beskæftiget sig med eksperimenterende fotokunst i 20 år.Fotografiet kan umiddelbart virke som en eksakt virkelighedsgengivelse, hvilket Carina Jo Sivager gør op med i hendes værker. Ved tematisk at arbejde med lagene der er i ens virkelighedsopfattelse undlader hun at lægge en endegyldig tolkningsmulighed ind i værket og invitere beskueren til at fremkalde sine egne erindringer. Da alle har forskellige virkeligheder vil oplevelsen af billedet der bliver beskuet aldrig være den samme for to mennesker.

Alle Carina Jo Sivagers billeder behandles digitalt, hvilket tilføjer værkerne en ekstra dimension og malerisk kvalitet og fjerner alle former for dokumentarisme. I og med at hun er en eksperimenterende kunstner prøver hun ting af undervejs i processen og finder på den måde nye udtryksformer der er fascinerende og inspirerende. Ved den digitale bearbejdning af værkerne gøres det muligt for Carina Jo Sivager at fremhæve og nedtone elementer og på den måde skabe lagene der er karakteristisk for hendes værker.  Carina Jo Sivager (fotografi) har markeret sig som repræsentant, for en ny spændende tendens indenfor dansk samtidsfotografi, der inddrager det digitale i den kunstneriske proces.ein unentbehrlicher Teil ihres künstlerischen Schaffens.

Carina Jo Sivager (DK)

For den anerkendte danske kunstfotograf Carina Jo Sivager er digital billedbehandling en uundværlig del af hendes kunstneriske arbejde. Hendes værker er skabt i spændingen mellem sort og hvidt og danner nærmest et indadvendt drømmeland, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed udviskes.
Beskueren er overladt til sine egne erindringer og forestillinger.
Carina Jo Sivagers fotografier indeholder et distanceret og sløret udtryk, der næsten virker som om hun forsøger at skabe en distance til sine egne minder. Samtidig er denne afstand stærkt mystificerende, og netop derfor er den med til at skabe nye erindringsbilleder i vores eget mentale rum, støttet af hendes fotografiske dokumentation.
Et falmet farvefoto af en tidligere barndom sætter os på sporet, og pludselig genoplives for længst forsvundne minder, og i den flydende overgang bliver hendes værker primus motor, primus memory og primus documentation. Vores erindringer bliver sat på prøve, og følelserne bliver udfordret.I en strøm af forsunkne skatte og foruroligende tanker får Carina Jo Sivagers værker os til at synke ned i vores egne begravede erindringer.

Mehr Werke in unserem webshoparchive  >>

                      Transition                                                 Transition