Carsten Borck (DE)

CARSTEN BORCK (DE)
Text written by GHA

Den tyske kunstner Carsten Borck skildrer i sine monokrome koldnåls- ætsninger forladte huse mod tomme baggrunde. Den gennemtrængende atmosfære i Brocks skildringer omfatter menneskets eksistentielle ensomhed og tematiserer mennesker, der tydeligvis er blevet forladt af samfundet. 

Brock fokuserer især på scener af ubeboede gyder med lukkede vinduer, forladte huse eller boliger for hjemløse, såsom telte eller simple madrasser. Disse motiver er ofte ledsaget af generiske slogans skrevet med rødt, der modsiger det, han skildrer. 

Ved at visualisere disse primitive boliger udforsker kunstneren en anden verden, der ligger uden for de fleste menneskers hverdag og udfordringer, og gør disse åbenlyst ignorerede skæbner til sine hovedpersoner. 

Carsten Borck

Kunstnerens fortælling handler om ensomhed, og den hyppige brug af monokrome farver understreger denne følelse. Den eneste farve, der af og til optræder kortvarigt, er mørkeblå. Det er måske ikke tilfældigt, når man tænker på, at udtrykket “at føle sig blå” bruges til at udtrykke tristhed.


Borcks bidende sarkasme og åbenlyse kritik sætter spørgsmålstegn ved sociale normer og vores forhold til hinanden. Han giver hovedpersonerne en stemme, der ønsker at blive set og hørt, og han påpeger individets sårbarhed.

See more works in our webshop >>

Winter in Berlin III                                         Bruciando III