Károly Pató (HU)

KÁROLY PATÓ (HU)
Text written by GHA

Den ungarske kunstner Károly Patós figurative linolsnit udforsker den gensidige dimension af tro, ensomhed og eksistens ved at konfrontere arketypiske bibelske motiver med mennesker og naturens forladthed i tomme landskaber. Hans monokrome linolsnit udforsker dødelighed, mennesket og dets forhold til naturen, repræsenteret ved træbark, vand og rødder. De mønsterlignende teksturer går i dialog med hinanden og overskrider deres egen fortolkning. 

Konteksten uddybes ofte af den bevidst strukturerede komposition, undertiden i form af en triptykon eller et kors, der fremhæver forbindelsen og kontroversen mellem de forskellige scenarier.Synet af en jord, der er hærget af tørke, er et tilbagevendende tema, som suppleres af det forladte bylandskab og tilstedeværelsen af en enkelt figur. Hovedpersonen – stum og gammel – vandrer helt alene rundt mellem to metaforiske omgivelser, det tørkeramte land og ruinerne af en tilsyneladende ødelagt by, der bærer krigens spor.

Károly Pató

Desuden tiltrækker den stærke kontrast mellem de sorte og hvide overflader straks beskuerens blik. Den monokrome fremstilling forstærker den symbolske betydning og understreger forskellen mellem liv og tomhed.  Reduktionen af farverne opfordrer beskueren til at betragte figurerne og objekterne i deres afslørede, sandfærdige tilstand.

Patós linoleumssnit inviterer beskueren til at være til stede, til at reflektere og til at forbinde sig med fortiden i landskaber, der engang var levende, men nu er forladte.

See more works in our webshop >>

          Spring wind                                                       War” triptichon