Lisa Rytterlund (SE) – DK


LISA RYTTERLUND (SE)

Lisa Rytterlund skaber primært figurative malerier, lignende religiøs ikonografi for at udforske køns- og seksuelle problematikker.

Rytterlunds værker viser en tydelig indflydelse af illustration og gadekunst. Dette kan bemærkes ved brug af dristige grafiske linjer og i den tilbagevendende tilstedeværelse af moderne tøj, der er forbundet med forstads- eller østeuropæiske lignende områder.

Rytterlund har en baggrund i traditionelt græsk ikonmaleri, der kommer frem i hendes valg af emner. Faktisk bygger hun på klassiske religiøse billeder for at udforske spørgsmål relateret til kvinders seksualisering og kønsnormer.

Lisa Rytterlund

Hendes kendskab til græske ikoner er tydelig i den nøjagtige skildring af hendes emner inspireret af middelalderens religiøse malerier i deres behandling af overflader, kompositioner og valg af materiale. 

Rytterlund bruger ofte metalblade til at skabe gyldne glorier og baggrunde svarende til dem, der bruges i religiøse malerier for at symbolisere helligheden.

Disse traditionelle elementer er kombineret med moderne elementer, som det tilbagevendende udseende af træningsdragter båret af Rytterlunds karakterer. De specifikke tre-linrede mønstre, som hendes motiver bærer, vises særdeles i nogle tekstilkunstværker og som abstrakt baggrund i nyere værker.

Rytterlund approprierer værker af berømte kunstnere, i dette tilfælde og erstatter det ikoniske billede af den mytiske Medusa med et billede af en falskhåret pige, der håner kvindernes position i samfundet. Dette kan ses som en form for empowerment og seksuel frihed, idet det understreger det faktum, at kvinder også kan tænke på sex og ikke være bekymrede for samfundsregler. Desuden reflekterer Rytterlund gennem myten om Medusa over solidaritet blandt kvinder i forsøget på at modsætte sig et patriarkalsystem, da hun i historien omdannes til et monster af Athena som en straf for en forbrydelse begået af en mand.

Ved at forene religiøse og seksuelle referencer til traditionelle og moderne elementer skaber Rytterlund ironiske og magtfulde kunstværker, der fremhæver absurditeten i sociale systemer.

See more works in our webshop > >>

                       Colombia