Mariela Canchari: Maca’n (FR/PE)

MARIELA CANCHARI: Maca’n (FR/PE)
Text written by GHA

I sine raderinger konfronterer Mariela Canchari kompositioner af delikate linjer med dominerende former på en lys, støttende baggrund. De tilbagevendende former synes at skabe deres egen mytologi. 

Cancharis scenarier bevæger sig mellem abstrakt og figurativ repræsentation, når nysgerrige linjer deler overfladen og væver sig gennem rummet, hvilket resulterer i et beroligende syn. Nogle linjer er mere accentuerede, mens nogle skal supplere de andre. Strømmen af tilsyneladende tråde afbrydes lejlighedsvis af en form, der ofte optræder som hovedperson, hvilket giver indtrykket af en figurativ fortælling. Gennem udforskningen af teksturer og det beskedne spil i kompositionen kan man opdage ligheder med naturen. 

Mariela Canchari

De tilsyneladende øjen- eller bladformede former synes at mystificere det abstrakte landskab og inviterer beskueren til at omdefinere dets natur og kompositionerne. Den fransk-peruvianske kunstner kombinerer forskellige dybtryksteknikker som ætsning, burin og drypoint for at skabe de sammenvævede teksturer og rolige nuancer. Cancharis værker lover godt for en videre udvikling, og vi kan se frem til at se, hvilken retning de vil tage, enten et figurativt eller et abstrakt twist.

See more works in our webshop >>

Traces                                                      Traces