Mohadese Movahed (IR)


Mohadese Movahed (IR)

Den iranske kunstner Mohadese Movahed fokuserer i sine oliemalerier på surrealistiske flerdimensionale miljøer, der omfatter naturen med foruroligende elementer.

Visuelle metaforer og kontraster er hendes vigtigste redskab: hendes figurative havelandskaber er for det meste forstyrret af røde spor og nogle gange af kroppe og vandelementet, når hun sætter spørgsmålstegn ved vores nuværende tid.

De landskaber, hun skildrer, viser menneskets indgreb i naturen, hvor hun samtidig afslører menneskets dobbelte natur, den kreative og den destruktive. Paradiset beskrives i islam som en have (Jannah). I Movaheds haver er ofring af menneskeliv for paradiset til stede, både frivilligt eller på andenvis. Hendes værker åbner også et vindue til den del af den menneskelige natur, som afslører vold og brutalitet.

Mohadese Movahed

Derudover fungerer vandelementet, som hun af og til integrerer i sit maleri som et symbol på rejse og bevægelse. Samtidig er vand meget vigtigt element i den islamiske verden, da det symboliserer rensning.

Hendes evne til at skabe et idyllisk scenarie, der minder om et paradis, understreges af den bevidste brug af klare farver og foruroligende detaljer. Den tilsyneladende rolige atmosfære afbrydes brat af tilstedeværelsen af tætte røde spor i syntesen. Desuden er lyset intenst, til tider næsten teatralsk, hvilket skaber en dramatisk og atmosfærisk kulisse. 

Temaerne natur, paradis og vold er tidsløse. I hendes malerier forbliver den menneskelige figur næsten skjult, ligesom tid og sted også forbliver anonyme, hvilket indleder en dialog med beskueren.

Se flere arbejder i vores webshop arkiv >> 

                                    Hard Greens                                                                           Unknown Stones