Hans Ticha (DE) – DK


HANS TICHA (DE)

Hans Ticha er en af ​​de vigtigste nutidige tyske grafiske kunstnere og illustratorer. Han har oplevet og beskrevet 50 års historie og dagligdag i Tyskland gennem sine kunstværker. Han er bedst kendt for sine fantastiske trykværker og mere end 90 bøger, han illustrerede, startende da han bare var 19 år. Ticha arbejdede for alle større forlag i DDR og endda for Büchergilde Gutenberg i Vesten. Indtil murens fald boede kunstneren i Østtyskland, men han flyttede til Vesten straks efter.

Mennesket er den centrale figur i Tichas værker, ofte afbildet med grotesk store hænder og små ansigtsløse hoveder. Alle hans figurer og ornamenter er kendetegnet ved en boblende rundhed, der fører til, at Ticha kaldes en Kugelist (Kugel = ger .: kugle, klode, marmor) af medtrykermanden Herbert Sandberg.

Faktisk ser figurerne ud til at falde i en glat geometrisk rækkefølge, de voluminøse kroppe danser i strenge rytmer. Ticha placerer sine oppustede dukker i hverdagslige omgivelser som fiskemarkeder og frisører, hvor de bliver groteske personificeringer af samfundets normer og indgreb.

Hans Ticha

Hans Ticha følger trinnene fra bauhaus-malere Oskar Schlemmer og Willi Baumeister samt Fernand Léger. Han var en af ​​meget få pop-kunstnere fra DDR, da det var usædvanligt at modstå warsaw-pagtstaternes modvilje mod denne genre. Ved at kritisere regimet forvandler han deres Agit-Prop (Agitation + Propaganda) til Agit-Pop. Interessant nok inkluderer hans idoler også russiske konstruktivister.

De ironiske kommentarer til selvbillede af DDR’s regime giver indsigt i Tysklands historie og nutid set gennem Hans Tichas skeptiske og kritiske øjne. Hans oliemalerier indeholder mange historiske referencer fra politiske begivenheder og leverer en førstehånds fortælling om, hvordan det var at leve i splittet Tyskland under ideologikampen.

Som bemærket af Eduard Beauchamp går Tichas kritik ud over den nu historiske DDR. Konformisme, selvopgivelse og lydighed er stadig relevant som nogensinde, hvis du anvender dem til at give udtryk for bekymringer vedrørende markedsføring, medier og masseforbrug.

Efter at have været lærer i et par år studerede Ticha på kunsthochschule weissensee i 1965. Blandt hans professorer var Kurt Robbel, Werner Klemke, Arno Mohr og Klaus Wittkugel. Blandt andre steder vises og arkiveres hans værker i det germanske nationalmuseum i Nürnberg, Weimar-paladset, det tyske historiske museum i Berlin og Haus der Geschichte i Bonn.

See more works in our webshop >>

                Telefon                                                 Figur