Raquel Algaba (ES) – DK


RAQUEL ALGABA (ES)

Raquel Algabas tegninger henter inspiration fra teater og psykologi. Hendes figurer og emner skaber et mellemrum mellem det funktionelle og det dekorative, det virkelige og det imaginære.

Tegningerne af den spanske kunstner Raquel Algaba spejler det menneskelige sind. Det ubeskrivelige, hvad vi ikke kan definere. Figurerne i de billeder, hun kreere, spiller skjule mellem dets strukturer.

Alt efter hvad vores sind gør med billeder – ser alt ud til at være sløret til at begynde med for pludselig at kollapse i små huller, eller vi får præsenteret former vi ikke kan genkende. I sine værker sætter hun spørgsmålstegn ved, hvordan immaterielle billeder fungerer i disse processer, og hvilken rolle de spiller i den menneskelige kommunikation.

Raquel Algaba

Hvad er de mentale konstruktioner, og hvordan oversættes vi ud fra virkeligheden? Hvor begynder det tvetydige og mellemliggende rum, der findes i menneskets fantasi? Jeg agter at undersøge de deformerede og frakoblede billeder af hukommelse, bit af den virkelige verden, fakta og mennesker, forenet i en frenetisk syntese af et åbent samkvem med vanskelig fortolkning.

 En poesi konstrueret i det virtuelle møde mellem idé og form. Min tidligere træning på teaterområdet opfordrer mig til at skabe et rum mellem det funktionelle og det dekorative, det virkelige og det imaginære og inspireret af dets teknikker og dets symbolske modeller.

See more works in our webshop >>

                      Sobredosis I                                        La Bella Imagen II