Ritva Larsson (FI)


RITVA LARSSON (FI)

Den finske kunstner Ritva Larsson udmærker sig ved sit sociale engagement, hvor hun fordømmer vold og misbrug. Hun graver i den uudtalte magtesløshed og får beskueren til at reflektere over årsagerne bag voldshandlinger, der fremstår som et ultimativt og desperat skrig, der beder om at blive forstået eller lyttet til.  

Kvindeansigter med blå mærker i øjnene og triste udtryk, der står i kontrast til en dyster baggrund, er ofte afbildet på hendes lærreder. Disse er afbildet med en meget personlig teknik, der består af tæt impasto og hurtige penselstrøg, der sammen med mørke toner formår at fremkalde en følelse af smerte, frygt og ensomhed, som flere kvinder oplever i et patriarkalsk og chauvinistisk samfund. De kvinder, som Larsson fremstiller, er vendt mod tilskuerne, men de stirrer ikke på nogen: man kan spore en trøstesløs tomhed i deres øjne. Det er nok det, der rammer betragteren mest, som står over for frosne figurer, lukket ind i sig selv og ude af stand til at bede om hjælp. På denne måde udtrykker kunstneren med ekstrem realisme situationen for mange kvinder, som, lammet af skam og frygt, ikke kan slippe ud af deres underdanige tilstand og søge personlig udfoldelse.

Ritva Larsson

Larsson vælger kvinder i alle aldre – gamle, unge og midaldrende – til sine kunstværker for på allegorisk vis at påpege, at vold er et socialt problem, der berører hele denne kønskategori,uafhængig af alle sociale klasser.

See more works in our webshop >>

                A Portrait fo Love                                         Mona-Lisa Today