Valerie Syposz (CA)

Valerie Syposz (CA)

Træsnittene af Valerie Syposz er fulde af følelser. Den canadiske kunstner fokuserer på mennesket og hans kamp med indre tanker. Ideen om den menneskelig eksistens er visuelt bearbejdet med referencer til renæssancens skulpturer af den humanistiske periode. I Syposzs grafiske værker konfronteres observatøren selvets opfattelse, men også med det projicerede selv og hvordan andre faktisk opfatter det. Værkerne fortæller en historie om ensomhed, stereotyper og fordomme.

Valerie Syposz (CA)

Flere værker findes her>>>>>>>

Self                                                                                                            Reflection