Valerie Syposz (CA)

Valerie Syposz (CA)

Valerie Syposz’ trægraveringer er figurative og surrealistiske og udtrykker menneskers eksistentielle kamp og indre tanker og følelser. Kampen er afbildet i form af tværsnit af hoveder, kombineret med drømmende objekter. Menneskets indre og tidløse eksistentielle kvaler og blindgyder fremhæves, samt dets længsel efter flugt.

Hovedets autonomi skaber en følelse af ensomhed og indadvendthed. Disse figurer viser den generelle fremmedgørelse, som påvirker individets psykosyntese, ikke kun i forhold til andre, men især i forhold til sig selv. Ud fra den præsenterede adskillelse afsløres allegoriske genstande gennem dem, såsom en seddel eller et reb, som symboliserer deres forventning om forandring.

Graveringerne er omhyggeligt udført med henblik på at vise denne følelsesmæssige, personlige rejse og stoiskhed.

Valerie Syposz (CA)

Levende og hurtige tydelige linjer skaber ansigtskarakteristika, hvilket forstærker kompleksiteten af den menneskelige psykosyntese. De sorte ansigtsomrids og den sorte baggrund skaber et stærkt ansigtsudtryk, der skiller sig ud fra de mørke omgivelser. 

Den fragmentariske komposition er velstruktureret og symmetrisk med komplette og selvstændige figurative dele. Kombinationer og usædvanlige positioner omfavner de portrætterede figurers følelsesmæssige tilstand og skaber en bevægelse og en fortælling, der er åben for at blive opdaget af beskueren.

Flere værker findes her>>>>>>>

Self                                                                                       Reflection