The technique of Etching

Om ætsninger/raderinger

Radering er en del af dybtryksfamilien (sammen med gravering, tørre punktur, mezzotint og akvatint). Det menes, at processen blev opfundet af Daniel Hopfer (ca. 1470-1536) fra Augsburg i Tyskland, som dekorerede rustninger på denne måde og anvendte metoden i forbindelse med trykning. Radering kom hurtigt til at udfordre gravering som det mest populære trykmedie. Dens store fordel var, at i modsætning til gravering, som kræver særlige færdigheder inden for metalbearbejdning, er ætsning relativt let at lære for en tegneuddannet kunstner.
Raderinger er generelt lineære og indeholder ofte fine detaljer og konturer. Linjerne kan variere fra glatte til skitseagtige. En ætsning er det modsatte af et træsnit, idet de hævede dele af en ætsning forbliver blanke, mens sprækkerne indeholder blæk. Ved ren ætsning er en metalplade (normalt kobber, zink eller stål) dækket af en voksagtig grund. Kunstneren kradser derefter grunderingen af med en spids ætsnål på de steder, hvor han ønsker, at der skal være en linje i det færdige værk, hvorved det blotte metal blotlægges. Pladen dyppes derefter i et syrebad eller vaskes med syre. Syren “bider” sig fast i metallet, hvor det blotlægges, og efterlader linjer på pladen. Den resterende grundrens renses derefter af pladen, og trykprocessen er derefter den samme som ved gravering.

 

Kunstnere i fokus

Besøg vores webshop

Find gode ætsninger til salg  >>>>>her

Vores Grafik til salg >>>>>webshop arkiv

 

Andre Trykteknikker