The technique of Digital prints

Om digitale prints(kunstværker)

Computergenererede visuelle medier
Digital visuel kunst består enten af 2D-visuel information, der vises på en elektronisk visuel skærm, eller af information, der matematisk er oversat til 3D-information, og som ses gennem perspektivisk projektion på en elektronisk visuel skærm. Den enkleste form er 2D-computergrafik, som afspejler, hvordan man tegner med en blyant og et stykke papir. I dette tilfælde er billedet imidlertid på en computerskærm, og det instrument, man tegner med, kan være en tavlepen eller en mus. Det, der genereres på skærmen, kan se ud til at være tegnet med en blyant, en pen eller en pensel. Den anden type er 3D-computergrafik, hvor skærmen bliver et vindue til et virtuelt miljø, hvor du arrangerer objekter, der skal “fotograferes” af computeren. Typisk bruger 2D-computergrafik rastergrafik som det primære middel til repræsentation af kildedata, mens 3D-computergrafik bruger vektorgrafik i forbindelse med skabelsen af fordybende virtual reality-installationer. Et muligt tredje paradigme er at generere kunst i 2D eller 3D udelukkende gennem udførelse af algoritmer, der er kodet i computerprogrammer. Dette kan betragtes som computerens oprindelige kunstform, og der findes en introduktion til dens historie i et interview med computerkunstpioneren Frieder Nake: Fraktalkunst, Datamoshing, algoritmisk kunst og generativ kunst i realtid er eksempler herpå.

Digital kunst og blockchain NFT
Blockchain, og mere specifikt NFT’er, har været forbundet med digital kunst siden NFT-bølgen i 2020 og 2021. Selv om teknologien fik mange kritikere og har mange fejl i forbindelse med plagiat og svindel (på grund af dens næsten fuldstændig uregulerede karakter),[19] indledte auktionshuse som Sotheby’s, Christie’s og forskellige museer og gallerier i verden samarbejder og partnerskaber med digitale kunstnere, der sælger NFT’er i forbindelse med digitale kunstværker (via NFT-platforme) og fremviser disse kunstværker (i forbindelse med de respektive NFT’er) både i virtuelle gallerier og på virkelige skærme, monitorer og tv-skærme.

Kunst skabt til digitale medier
I samtidskunsten bruges udtrykket digital kunst primært til at beskrive visuel kunst, der ikke blot er lavet med digitale værktøjer, men som i høj grad er computerbaseret og eksplicit beskæftiger sig med digitale teknologier. Kunsthistoriker Christiane Paul skriver, at det “er yderst problematisk at klassificere al kunst, der et eller andet sted i sin produktions- og formidlingsproces gør brug af digitale teknologier, som digital kunst, da det gør det næsten umuligt at nå frem til en samlende udtalelse om kunstformen”

Digitale prints
henviser til udgaver af billeder, der er skabt med en computer ved hjælp af tegninger, andre prints, fotografier, lys pen og tablet osv. Disse billeder kan trykkes på en række forskellige substrater, herunder papir og stof eller plastiklærred.

Nøjagtig farvegengivelse er nøglen til at skelne mellem digitalprint af høj kvalitet og digitalprint af lav kvalitet. Metalfarver (sølvfarver, guldfarver) er særligt vanskelige at gengive nøjagtigt, fordi de reflekterer lyset tilbage til digitale scannere. Digitale prints af høj kvalitet reproduceres typisk med datafiler i meget høj opløsning og med printere med meget høj præcision. Det anvendte substrat har en indvirkning på de endelige farver og kan ikke ignoreres, når der vælges en farvepalet.

Digitale billeder kan udskrives på standardpapir til desktopprintere og derefter overføres til traditionelt kunstpapir (f.eks. Velin Arch eller Stonehenge 200 gsm). En måde at overføre et billede på er at lægge det udskrevne billede med forsiden nedad på kunstpapiret og gnide vintergrøn olie på bagsiden af printet og køre det gennem en presse.

Digitale udskrifter, der opbevares og sælges elektronisk, er problematiske, når det gælder ophavsmandskabet til udskriftet og beskyttelse af økonomiske interesser. Elektroniske billeder er i sandhed flere originaler, da de er afhængige af koder til at frembringe billedet, og hver kopi er faktisk en skrivning af koder på en disk eller en reproduktion af en kode. Udskrifter, der fremstilles via ethvert andet medie, er kopier og ikke ægte originaler, medmindre der anvendes en manuel redigeringsproces af det endelige resultat eller den endelige plade.

Kunstnere i fokus

Besøg vores webshop

Find eksempler på digitale værker  >>>>>her

Find mange andre kunstværker i vores >>>>>webshop arkiv

 

Andre Trykteknikker

Opdag flere trykteknikker.