Værdier, Vision og Mission

Værdier, Vision og Mission

Hos Galleri Heike Arndt DK arbejder vi ud fra et fælles sæt af etiske værdier, som fungerer som basis for den daglige rutine i galleriet. Vi bruger alle vores ressourcer på at forbedre, introducere og gøre kunst og kultur mere tilgængelig, fordi vi anser det for at være en af de hovedsalige kreative styrker, der udfordrer samfundet.
Vi tror på, at vores galleri er en stor bidragyder i arbejdet med at introducere den kulturelle identitet og de forskellige kunstneriske profiler. Vi ønsker at skabe en tværkulturel forståelse med kunsten som katalysator – ved hjælp af kunst introducerer vi nye måder at skabe forståelse mellem mennesker med forskellige baggrunde. 

Vi har brugt år på at bygge interkulturelle broer i samfundet, baseret på empati og det menneskesyn, der ofte ses i de nordiske samfund. Vores værdier kan dækkes af følgende ord:

• Kvalitetsbevidsthed
• Seriøsitet
• Professionelt engagement
• Socialt ansvar
• Resultatorienteret
• Empati
• International viden og erfaring
• Humanistisk orientering

Vores vision er at bringe den internationale, men også især den nordiske og den tyske kunstscene med udstillingsprojekter tættere publikumet og formidle disse professionelle kunstnere til ”uøvede” besøger på øjenhøjde. Galleri Heike Arndt DK vil gerne udvide vores nuværende udstillingsmuligheder med alternative workshops og en uafhængig kunstner i Resedency-programmet. Her håber vi at give lokalbefolkningen mulighed for at opleve international kunst og kunstnere i en ukompliceret ramme. Vi vil gerne fortsætte med at henlede opmærksomheden på den fremragende nordiske og tyske kunst og udvide vores voksende grafiske arkiv (over 2000 værker) ud over originale værker.

 

Vi betragter det som vores vigtigste opgave at skabe en kunstnerisk og social platform for professionelle internationale, nordiske og tyske kunstnere, hvor de kan præsentere deres værker sammen. Med vores udstillinger, workshops og kulturelle projekter er det vores mål at udvide dialogen mellem kunstnerne og deres netværk og bringe nordisk-tysk kunst tættere på den kunstinteresserede offentlighed.Vi vil gerne udfordre kunstmarkedet!