Opdagelser 2018 International Udstilling+ Grafik Salon

Opdagelser 2018 International Udstilling+ Grafik Salon
frem til 21.april 2019

Ivan Arkhipov (RU), Ian Liddle (UK), Simone Hooymans (NL), Johan Reisang (NO), Katharina Schellenberger (DE), Hannes & Johannes (SE), Anne Louise Blicher(DK), Philipp Haucke (DE), Katarzyna Kowalska (PL), Attila Schwanz (IT), Lisa Rytterlund (SE), Ornella Orlandini (IT), Marcus Gestré (SE), Oscar Angel Rey Soto (ES), Martin Gerstenberger (DE)

ANIMATION | DRAWING | MIXED MEDIA | PAINTING | PHOTOGRAPHY | VIDEO ART | SCULPTURE

Participating Artists at Opdagelser 2018  are:

Galleri Heike Arndt DK er glad for at præsentere den årlige opdagelser udstilling, der udforsker kunstneriske positioner og forhåbentlig overrasker. I de udvalgte kunstværker inviterer vi dig til at opdage en række materialer og teknikker, der afspejler kunstneres søgen,deres historier og rejser. Opdagelser er en mulighed for at reflektere over nutidens krav og menneskets selvforståelse. Værkerne tilbyder et indblik i en poetisk og urban kompleksitet, men bevarer en legende sans for humor med både lokal og international betydning.
De udstillende kunstnere vil føre publikummet igennem et kunstlandskab med bl.a. lejende skulpturer og flere digitale værker.

Tilknytning af kunstnerne
Alle kunstnere har en særlig tilknytning til Norden og den Berlinske Kunstscene, hvor de enten har arbejdet eller har deres bopæl. De fleste internationale kunstnerne har ikke været vist i Danmark før, og derfor er deres indtog på Lolland-Falster et forfriskende og fornyende pust til den regionale – og i nogle tilfælde også nationale kunstscene.

Mål med udstillingen Opdagelser 2018

Gennem Opdagelser tilstræber vi at udvikle vores allerede eksisterende kunstneriske netværk og nå ud til andre potentielle projekter i Danmark, andre nordiske lande og Tyskland. Galleri Heike Arndt DK ønsker altid at inspirere både kunstnere og vores publikum. I denne udstilling ønsker vi at udbyger mulighederne for kunstnerisk vækst, der skal fremadrettet kendetegner de danske ‘Solkyst’.

Regionen er præget af smukke landskaber og en vidunderlig livskvalitet, samt de mange initiativer inden for økologi og bæredygtig energi. Dette er en stor appel, ikke kun for danske kunstner, men også for internationale kunstnere og besøgende. Vi håber, at denne følelse af mangfoldighed og muligheder afspejles i Opdagelser, og at det giver borgerne i Guldborgsund og Region Storstrøm en ekstraordinær oplevelse af interkulturelt og kunstnerisk udtryk. Fremadrettet ønsker vi også at arrangere kurser da er offentlig tilgængelige.

Ivan Arkhipov (RU)

Ivan Arkhipov er en i Moskva bosat kunstner med en baggrund i grafisk design. I 2011 startede han med at lave video kombineret med grafiske tryk. Arkhipovs videoværk A Walk anvender en klassisk sort-hvid printteknik som rammesætning for sin animation. Disse er single-frame animationer udviklet af grafiske print med brug af koldnål graveringer, der er håndprintet med en dybtryks presse. Filmene er komponeret af de 1000 håndlavede grafiske tryk, hvilket gør hans videoværk særdeles unik.

Ornella Orlandini (IT)

Ornella Orlandini er født i Turin, Italien, og bor og arbejder nu i Berlin. For tiden arbejder hun på et projekt med fokus på identitet, erindring og rum. De seneste par år har Orlandinis arbejder gennemgået en modningsproces via en eksperimentering med forskellige materialer – støv, jord, aske, bly og gips – og deres efterfølgende forandringsprocesser. Med disse materialer skaber Orlandini overflader på baggrund af hvilke hun lader sine fotografier og screen prints stå frem. Den tilfældige del af processen får lov at antage symbolsk karakter og er samtidig en helt central del af værkerne. Arbejdernes organiske skrøbelighed og trykkenes fortætning bevidner Orlandinis ønske om at fremvise identitetens bestandige transition og forandringsproces. Her præsenterer skrøbeligheden og styrken i kampen om balancen mellem orden og kaos, og mellem stabilitet og forandring.

Anne Louise Blicher (DK)

I Danmark bosatte kunstner Anne Louise Blicher arbejder med print og maleri. Blichers malerier udforsker naturen og spørgsmål vedrørende klimaforandringer som en måde at repræsentere vores aktuelle samfundssituation – hvordan noget så umiddelbart enkelt forekommende som livet er blevet så kompleks. Maleriernes verden er ikke én, hvor mennesker og dyr lever side om side, men i langt højere grad en verden, hvor mennesket dominerer ikke blot dyr, men også søger at dominere andre mennesker. Blichers malerier viser os således menneskets enfoldige enkelhed fanget på lærredet, ligesom mennesket dagligt er fanget i nutiden.

Katarzyna Kowalska (PL)

Katarzyna Kowalska har en baggrund i både kunst og jura og arbejder inden for maleri, fresko og fotografi. I øjeblikket bor hun i Warszawa, Polen.Hendes værker på lærred er resultatet af hendes kombination af to tilsyneladende modsatte udtryksformer – den geometriske hårdhed og håndtegningens lethed. Førstnævnte er direkte forbundet med en fornemmelse af præcision og rationalitet, som giver hendes malerier perspektiv og volume, imens den frie håndtegning tilfører værket en langt mere organisk sensibilitet. På den vis ser vi hvordan to grundlæggende forskellige udtryk fusionerer og frembringer en illusion om uendelighed og bevægelse, som kunne synes virkelig.

Lisa Rytterlund (SE)

Lisa Rytterlund er en kunstner fra Stockholm, Sverige, hvis værker udviser en tydelige indflydelse fra illustration og urban art. Tematisk relaterer hendes arbejde sig til feminisme og kønspolitiske problemstillinger. Disse temaer behandles sammen med en tilegnelse af en religiøs ikonografi på en nærmest kitsch facon, hvilket udstiller disse kvinde- og kønspolitiske konflikters absurditet. Yderligere approprierer Rytterlund værker af kendte kunstnere. Bl.a. erstatter hun det ikoniske billede af den mytiske Medusa med billedet af en fallisk behåret pige og latterliggør herved kvindens samfundsposition. I fremvisningen af denne åbenbare seksualisering, med overlæg seksualiserede attitude og ubekymrede behandling af sex, kan Rytterlunds arbejder betragtes som en art forstærkning og seksuel frigørelse.

Katharina Schellenberger (DE)

Den tyskfødte maler Katharina Schellenberger bor og arbejder i München og Landsberg am Lech. Ved brug af blandteknikker opnår Schellenberg en varierende dynamik i udtrykket. Den tunge og opake penselstrøg indføjer sig i vandfarvernes transparens og lethed og fremhæver den blide farvepalet, Schellenberg anvender. Æstetikken komplementerer hendes brug af en nærmest barnlig tilgang til portrætteringen af mennesket. Schellenberg tegner kun det højst nødvendige af den menneskelige form, og giver herved afkald på de komplekse detaljer i forfølgelsen af sine kunstneriske intentioner.

Simone Hooymans (NL)

Simone Hooymans er en hollandsk kunstner, der arbejder med eksperimentel animation. Hun bruger tuschtegninger og farvelægning, og kombinerer dem med sofistikeret computerteknologi. I sine animationer kreere Hooymans fantastiske og finurlige eventyr universer med fortællinger, åben for betragterens egne fortolkninger. Et tilbagevendende tema for hendes animationer er genvinding af naturen og tematisering af den voksende urbanisering og teknologi. Hendes animationer udforsker de mest forskelligartede sindstilstande, fra harmoni til frygt. Resultatet er en serie af beroligende og fascinerende billeder, der efterlader seeren, forbavsende, rastløs, imens videoerne diskret beskriver verdens problemer.

Ian Liddle (UK)

Ian Liddle er en britisk maler og grafiker. Hans papirarbejder er dragende, og selvom de ved første blik kan forekomme kaotiske, tager de beskueren med på en farverig og pirrende rejse, som når alt kommer til alt giver en fornemmelse af ro og klarhed. Hans nærmest abstrakte metode, hans miks af diverse teknikker og dimensioner, udfordrer beskueren i et forsøg på at identificere objekterne og de underliggende betydninger.

Johan Reisang  (NO)

Johan Reisang er en norsk maler, der siden 2013 har boet og arbejdet i Berlin. Han arbejder med tegning, visuel og digital kunst.
Reisang mikser forskellige stilarter og tager gennem sine værker beskueren med til et andet univers fyldt af forskruede kroppe og mærkelige fusioner idet han bearbejder hverdagslige og samfundsrelevante tematikker. Skønt hans værker pendler mellem optimisme og mørke følelser, deler de alle de samme ypperlige penselstrøg og farvebrug. Hans værker udtrykker en stærk social kritik: Hvad der umiddelbart synes blot at være en repræsentation af den menneskelige figur, bliver billedernes kvæstede og forvredne kroppe en måde at kommentere på menneskets sociale vilkår.

Marcus Gestré (SE)

Marcus Gestré er en svensk illustrator og animator bosat i Berlin. Med inspiration fra street art’en skaber Gestré tegninger og malerier. I en kombination af forskellige teknikker såsom akryl, blæk, vandfarve og indisk blæk, giver han sine kunstneriske arbejder en voluminøs og legende atmosfære. Hans værker er futuristiske og ironiske med et robotagtigt præg, der får beskueren til at reflektere over vores aktuelle samfundsforhold. Herved synes Gestré at kommentere på den kurs, samfundet i øjeblikket følger – en verden domineret af menneskelignende robotter, hvor mennesket samtidigt konstant søger nye veje for at opretholde den menneskelige race.

Oscar Rey (ES)

Oscar Rey fra Spanien, bosat i Berlin, arbejder med maleri, skulptur, street art og fotografi. Rey betragter sit liv og sit kunstneriske arbejde som to sider af samme sag og præsenterer sit livssyn gennem kunsten. Igennem denne forkærlighed for tekniske eksperimenter og kombinationer, skaber Rey figurative kompositioner med et primitivt præg. For Rey er de enkle former og farver nok til at formidle hans fortællinger. Hans arbejder viser en stærk intensitet og udtryksvilje, blandt disse synes flere nærmest abstrakte, men er når alt kommer til alt figurative repræsentationer af hans daglige tanker og refleksioner.

Philipp Haucke  (DE)

Philipp Haucke er en tysk visuel kunstner og grafiker. Hans værker er ofte detaljerede serier af tegninger, i hvilke Haucke leger med forestillingerne om to- og tredimensionalitet. I disse tegninger anvender han det monokromatiske spektrums muligheder og opnår på papiret herigennem en illusion om volume og struktur. Således skaber Haucke former, der giver associationer til imaginære, flydende geometriske figurer og mikroorganismer der synes at være i konstant bevægelse på papiret.

Attila Schwanz (IT)

Attila Schwanz er en italiensk maler, comic-kunstner, illustrator og designer. Schwanz benytter sig af en bred vifte af teknikker, fra indisk blæk til pastel, vandfarve såvel som kuglepen. Dette giver hans arbejder en nærmest undersøgende udtryk i dens detaljerigdom. Den anvendte teknik tilfører hans værker en intens udstråling: Objekterne synes på den måde på kanten til at overskride deres oprindelige rum indenfor lærredets grænser. Heri kommer også hans fascination for fantasy, hvilket gør hans værker uforlignelige og overraskende.

Hannes & Johannes (SE)

Hannes Elltorp and Johannes Helgelin er svenske animatorer og illustratorer. Deres værk består af tre animerede kortfilm, der gør sig bemærket via deres farverige og groteske scenerier og sociale kritik. Konstruktionen af disse kortfilm bærer præg af en flerdelt komposition: Begyndelsen udspilles i et til en vis grad normalt, dagligdags sceneri, der imidlertid gradvist optrappes og eskalerer i dramatiske og mareridtsagtige begivenheder. Denne abrupte forandring peger mod en social kritik, der omfatter aspekter fra depression  over fødevareindustrien til vores forbrugeriske skærm-kultur, der hensætter os alle i en zombie-lignende tilstand afskåret fra virkeligheden.

Martin Gerstenberger (DE)

……nedbryder kunstens konventionelle regler og sammensætter dem igen på unik vis. Med sine værker overskrider han de stilistiske grænser for derigennem at skabe en ny æstetik. Hans dristige brug af materialer og farver frembringer en naiv og surrealistisk vekselvirkning mellem collager og objekter.